Aportació EUSS a la 7a edició de la “Jornada Mecatrònica” (UVic-UCC)

El professor Àngel Borrell, doctor en Enginyeria Electrònica, i cap del departament de Treballs Finals de Grau, també és membre del grup de recerca Microxarxes elèctriques de l’EUSS, i va fer una xerrada sobre “Microxarxes intel·ligents” convidat per la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC.

CBCSaWnXEAAx7vQ.jpg large

La seva ponència va parlar sobre l’estat actual de la generació distribuïda i legislació vigent, el concepte de microxarxa, l’electrònica de potència per la interfície entre el generador i la xarxa elèctrica i, finalment, les estratègies de control de la microxarxa i control jeràrquic.

Aquest any la 7a Jornada de Mecatrònica estava enfocada a la “Mecatrònica aplicada a les energies renovables”