L’EUSS col·labora amb diferents empreses per crear sinèrgies entre els àmbits acadèmic i laboral

L’EUSS ha establert diferents acords amb empreses de diferents sectors per tal de crear noves sinèrgies entre la institució acadèmica i l’àmbit laboral. La signatura del conveni amb Caixa d’Enginyers, o l’acord EUSS – PILZ han estat els més destacats dels darrers mesos.

Queda lluny el 28 de setembre de 2011 quan es va inaugurar el laboratori d’Automàtica i Robòtica de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Però potser no tant si es té en compte que crear des de zero un laboratori en aquestes tecnologies requereix de molt temps. En aquest temps s’han anar produint millores de forma continua i ara havia arribat el moment de donar un pas més en la seguretat industrial amb la col·laboració de l’empresa PILZ.

L’empresa PILZ, pionera en el que a seguretat en maquinaria es refereix, es va posar en contacte amb l’EUSS per establir un acord de col·laboració entre ambdues entitats. Va ser el passat dilluns 4 de maig, quan es van reunir per part de PILZ Daniel Moya, General Manager, i Josep Centeno, Consulting & Engineering; i per part d’EUSS Francesc Poyatos, Cap del Laboratori d’Automàtica i Robòtica, amb la intenció de poder incrementar el pes que es dóna en les assignatures d’automatització sobre un aspecte que cada vegada té més importància en la industria: la seguretat en maquinària.

FOTO1Un cop analitzats els condicionants establerts per la titulació del Grau en Electrònica Industrial i Automàtica, es va veure que seria molt útil encabir el seu estudi en les assignatures de Sistemes Robotitzats (ja en funcionament) i Robòtica Avançada (prevista per el curs 2016-2017), totes dues de 4rt. curs. Les dues abasten l’estudi dels robots industrials comunicats amb els PLCs, els servomotors, la seguretat industrial i els sistemes de visió artificial.

Però l’estudi teòric, si be és necessari, no és suficient i cal complementar-ho amb pràctiques, com és norma d’aquesta universitat (el 50% del temps de les assignatures és dedicat a les pràctiques).

Fruit d’aquesta col·laboració, l’empresa PILZ ha decidit proveir a la universitat d’un lot de material que permetrà realitzar de forma adequada les pràctiques.

Amb aquest material la universitat dissenyarà i muntarà unes maquetes per ús docent que permetrà experimentar sobre els sistemes de seguretat. Aquestes maquetes seran d’aplicació a altres equipaments ja disponibles.

FOTO2Per la seva banda, el passat dimarts 21 d’abril va tenir lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre la Caixa d’Enginyers i l’EUSS. Van signar l’acord els seus dos màxims representants, el Sr. Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS. Després de la part més protocol·lària de la signatura es va fer una visita guiada per les instal·lacions del centre.

Fruit d’aquesta col·laboració tot el col·lectiu EUSS es podrà aprofitar dels avantatges proposats per Caixa d’Enginyers.