Eines de coaching per a tutors

El dimecres 16 de novembre els tutors/es de primer curs i els tutors d’orientació professional, van iniciar el curs “Eines de coaching per a tutors” impartit per Alexandre Monclús i Filipo Pereira.p1150091

Els objectius del curs van ser que els participants milloresin la seva capacitat de posar-se en l’estat intern que més els ajudi per a l’acompanyament, de crear el context conversacional adequat, de llegir l’estat emocional de l’interlocutor, de modular el grau d’empatia que creguin que cal a cada ocasió, i de gestionar la seva corporalitat com a eina comunicativa.