L’AQU reconeix el nostre Pla d’Acció Tutorial i Orientació (#PATiO) com a bona pràctica tutorial

L’EUSS va assistir el passat 12 de desembre a la jornada “Com millorar la formació dels enginyers i les enginyeres de l’àmbit industrial i la logística?”, organitzada per l’agència de qualitat AQU Catalunya.

La jornada var ser un espai de reflexió i diàleg entre els diferents agents que tenen responsabilitat en la formació dels enginyers i les enginyeres, i va servir com a punt de partida per plantejar reptes de la titulació i proposar millores en la formació dels estudiants.

Durant la jornada, la Dra. Elena Valderrama, presidenta de la Comissió específica d’Enginyeria i Arquitectura de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, va presentar els resultats dels recents processos d’acreditació i va ressaltar el Pla d’Acció Tutorial i Orientació (PATiO) de l’EUSS, com una bona pràctica del sistema universitari català.

“Fabricació d’electrodes per Supercapacitors”, la contribució d’alumnes EUSS al NANOWIRES’2015

Les estudiants de la EUSS, María Llorca i Anna Batlle, supervisades pel professor Llorenç Servera, han presentat una contribució sobre la “Fabricació de materials carbònics per a aplicacions de Supercapacitors” en el darrer Workshop NANOWIRES‘2015, celebrat a Barcelona entre el 26 i el 30 d’Octubre.

27_Nanowires_Octubre2015-Imatge

L’estudiant de la EUSS María Llorca presenta el seu Póster al Congrés NANOWIRES 2015

 

Aquest treball, realitat en col·laboració amb el Dr. Albert Cirera de la Universitat de Barcelona, ha permès les dues estudiants iniciar-se en el món de la recerca.