L’EUSS celebra el segon claustre del curs 2022-2023

El dimecres 1 de febrer es va celebrar el segon claustre del curs 2022-2023. La trobada va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

El segon punt de l’ordre del dia, va ser l’Informe de Direcció a càrrec d’Andreu Moreno, director de l’EUSS, qui va parlar de la revisió dels graus, de la introducció de la perspectiva de gènere a les titulacions i de l’adaptació dels graus al nou decret que es començarà a aplicar a partir del pròxim mes d’octubre; entre altres aspectes.

Tot seguit es va cedir la paraula a Ignasi Florensa, cap de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i futur director de l’EUSS, que va explicar els propers relleus que hi haurà en la composició de l’equip directiu quan finalitzi el mandat actual al capdavant de la direcció.

El tercer i quart punt de l’ordre del dia van ser els Aspectes Acadèmics a destacar de cara el segon semestre i l’actualització de l’Informe preliminar de la Certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), presentats per Víctor Gallardo, cap d’estudis i, Olga Vendrell, cap del Servei Intern de qualitat de l’EUSS, respectivament.

A continuació, Ignasi Florensa va tornar a prendre la paraula per explicar el darrer estudi d’inserció laboral que s’ha portat a terme des de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i que serveix com a eina de validació i complementària als informes que publica l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU) cada tres anys per valorar l’ocupació i el nivell salarial i de satisfacció dels graduats i graduades de l’EUSS.

En sisè lloc, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va presentar la campanya publicitària i la programació de les activitats de promoció previstes per la campanya 2023.

Finalment, l’Olga Vendrell i el César Latorre, membres del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions van presentar els resultats de les simulacions de ciberatacs que s’han portat a terme durant el primer semestre del curs.

El claustre va finalitzar amb el torn obert de paraula de les representants de l’alumnat, del PAS, del professorat i de la resta de persones assistents.

L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 7 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2022-2023. La reunió va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; concretament del 3r curs del grau de Mecànica, d’Organització Industrial i del grau d’Electrònica Industrial i Automàtica i la implementació per primera vegada del 3r curs del grau d’Automoció i el 4t curs del grau d’Energies Renovables i Eficiència Energètica. Posant èmfasi a la importància del temari, però també de les competències transversals i dels resultats d’aprenentatge.

Tot seguit, en l’informe de direcció es van explicar les baixes, les altes i els canvis de personal que hi ha de cara aquest nou curs i el relleu en la direcció del centre de cara el curs 2023-2024.

El quart punt de l’ordre del dia feia referència a aspectes acadèmics d’inici de curs: per una banda, el procés de matrícula i les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2022-2023 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés i Ignasi Florensa va tornar a posar sobre la taula el treball i avaluació de competències transversals.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs.

Finalment, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar l’estat del procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme el pròxim mes d’octubre. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta d’assistents.

L’EUSS celebra el darrer claustre del curs

El passat dimecres 15 de juny es va celebrar el darrer claustre del curs 2021-2022, que es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior i amb l’informe de direcció.

A continuació, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va fer un repàs de les accions de promoció i de les activitats d’orientació preuniversitària que s’han portat a terme al llarg del curs. I Ignasi Florensa, cap de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent, va plantejar una nova proposta per les tutories d’especialitat.

Andreu Moreno, director de l’EUSS, va tornar a agafar el torn de paraula per explicar els criteris de les assignatures sense docència alternativa ni tutoria.

Tot seguit, Víctor Gallardo, cap d’estudis, i Marta Mata, secretària acadèmica, van fer un repàs del calendari acadèmic dels pròxims mesos i del calendari de gestió acadèmica de juny, juliol i setembre, recordant les dates de matriculació per l’alumnat de nou accés i per l’alumnat de l’EUSS.

Per acabar l’Olga Vendrell, cap del Servei de Qualitat, va informar de l’estat del procés de certificació del SGIQ en el que està immers l’EUSS, i va explicar com va anar la visita del Comitè d’Avaluació Extern del passat 8 de juny.

Finalment, el claustre va acabar amb el torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat.

L’EUSS celebra el segon claustre del curs 2021-2022

El passat dimecres 2 de febrer es va celebrar el segon claustre del curs 2021-2022. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

A continuació, Andreu Moreno i Víctor Gallardo, director i cap d’estudis de l’EUSS respectivament; van explicar l’informe de direcció i aquells aspectes acadèmics més rellevants.

Per la seva part, Ignasi Florensa, coordinador de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent va presentar el darrer estudi inserció laboral, el qual recull les dades d’inserció i satisfacció de les persones titulades fa 5 anys i es complementa i valida els resultats que publica l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

Tot seguit, Olga Vendrell, cap del servei de qualitat va exposar les conclusions de l’informe de seguiment 2020-2021 i l’estat del procés de certificació del SGIQ.

Per últim, es va presentar la programació de les activitats de promoció previstes per la campanya 2022 i com a novetat, es va mostrar la imatge gràfica dissenyada per aquest curs.

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula de les representants del PAS, del professorat i de la resta d’assistents.

L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2021-2022

El passat dimecres 8 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2021-2022. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; la introducció de la perspectiva de gènere a les assignatures; el pla estratègic d’enguany; la creació de la comissió Acadèmica i de Qualitat, entre d’altres.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs, seguidament la Marta Mata, secretària acadèmica, va oferir les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Tot seguit en Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2021-2022 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral i el procés de normalització de l’organització de la docència, recuperant la presencialitat.

Per últim, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar com serà el procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme al llarg del curs.  

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat i de la resta d’assistents.

Imatge del darrer claustre del curs 2020-2021