L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2021-2022

El passat dimecres 8 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2021-2022. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; la introducció de la perspectiva de gènere a les assignatures; el pla estratègic d’enguany; la creació de la comissió Acadèmica i de Qualitat, entre d’altres.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs, seguidament la Marta Mata, secretària acadèmica, va oferir les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Tot seguit en Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2021-2022 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral i el procés de normalització de l’organització de la docència, recuperant la presencialitat.

Per últim, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar com serà el procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme al llarg del curs.  

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat i de la resta d’assistents.

Imatge del darrer claustre del curs 2020-2021

L’EUSS celebra la Jornada d’acollida per l’alumnat de nou accés

El passat dimecres 14 de juliol es va celebrar la Jornada d’acollida per a estudiants de nou accés del curs acadèmic 2021-2022. L’objectiu d’aquesta jornada és donar la benvinguda al nou alumnat i explicar el procés de matrícula.  

Es van programar dues sessions informatives, la primera, a les 10 h i la segona, a les 16 h. En ambdues sessions, totes les persones presents van ser rebudes pel director de l’EUSS, el Dr. Andreu Moreno, i la secretària acadèmica, la Dra. Marta Mata, per explicar-los els detalls concrets del procediment de matrícula.

A continuació, l’equip de Gestió Acadèmica amb l’ajuda de la responsable del Servei Intern de Qualitat, i la col·laboració activa d’altres membres del personal de l’escola, van fer el circuit de verificació de la documentació prèvia per formalitzar la matrícula.

L’alumnat de primera assignació es matricularà entre el 15 i 20 de juliol.

L’EUSS presenta els nous plans d’estudis

El passat dimecres 26 de maig es van realitzar diverses sessions informatives internes per explicar els plans d’estudis del proper curs 2021-2022 i el procés d’implementació del nou pla d’estudis 2020 per tal d’ajudar al professorat a encarar les tutories de matrícula i facilitar el procés de matrícula a l’alumnat.

Aquestes sessions informatives es van retransmetre de forma telemàtica i van convocar a tot l’alumnat i personal del centre.

També es van tractar altres aspectes acadèmics com les terceres llengües a l’EUSS, el programa de beques i de mobilitat internacional, els Treballs de Fi de Grau, les pràctiques en empreses, etc.

La jornada es va dividir en tres blocs: en primer lloc, es va celebrar la sessió informativa per l’alumnat de 1r i 2n curs; a continuació, la sessió per a l’alumnat de 3r curs (part comuna) i finalment, la part específica per l’alumnat de 3r curs de cada grau.

Totes les sessions van ser gravades per fer-les accessibles a aquelles persones que no van poder-hi assistir.

Sessió del matí: Alumnat de 1r-2n curs

https://drive.google.com/file/d/17JNwSE_k8dU_NRtrebwQ7K3RFh_3KS3r/view?usp=sharing

Sessió de tarda: Alumnat de 3r-4t curs (part comuna):
https://drive.google.com/file/d/10XvC2T2FS5lFeNxtEaj347M5zn5twTyn/view?usp=sharing

Sessió de tarda: Alumnat de 3r-4t curs (part específica):

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria en Organització Industrial

https://drive.google.com/file/d/1IGIpYbTdrRWzetOIbPXUKB_lFij_XZMZ/view?usp=sharing

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Doble Grau

https://drive.google.com/file/d/1eMOFcD-s1vnkPLO8se2zlRIpFwkd_1bU/view?usp=sharing

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria Elèctrica

https://drive.google.com/file/d/17M-9pbsB3wGJvJHYBqCSTLfA0CFtkV7g/view?usp=sharing

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria Mecànica

https://drive.google.com/file/d/1yiujm6P7FvIxYKtI0RFDmgneTAPv4NOK/view?usp=sharing