Personal d’investigació de la UPS visita l’EUSS

El passat 24 de novembre personal docent i d’investigació de la Universitat Politècnica Salesiana de l’Equador van visitar l’EUSS; la Dra. Mariela Cerrada, el Dr. René Vinicio Sánchez i el Dr. Diego Cabrera.

La seva visita s’ha donat en el marc del projecte CYTED: RED PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN DE PYMES A INDUSTRIA 4.0 CON TEGNOLOGÍA DE BAJO COSTO (REDPI4.0).

S’han reunit amb els professors de l’EUSS, Dr. Miquel Àngel Amer i el Dr. Jordi Cruz que és el coordinador d’aquesta xarxa en el territori espanyol, per tal d’establir sinergies en l’àmbit de la recerca i l’educació principalment amb en Miquel Àngel Amer, ja que la temàtica és bastant coincident. 

Primer “Dimecres de la Ciència” i reunió del Grup de Recerca del curs 2022-2023

El passat dimecres dia 5 d’octubre es va celebrar el primer “Dimecres de la Ciència” del curs 2022-2023 organitzat des del Departament de Recerca i dedicat a l’Àrea de Química.

Els professors Dr. Miquel Àngel Amer i Dr. Jordi Cruz van explicar la visita que van realitzar aquest darrer estiu a l’Equador, en participar a la reunió del CYTED “Red para acelerar la transición de PYMES a industria 4.0 con tecnología de bajo costo (REDTPI4.0)”. Aquesta xarxa Iberoamericana, liderada per en Dr. Carlos Brand (Don Bosco, el Salvador) integra 13 universitats, 1 centre de recerca, 2 empreses i 7 països. El darrer mes de juliol, l’EUSS es va afegir com a entitat participant.

En el marc d’aquest projecte, en Dr. Miquel Àngel Amer va fer contactes per col·laborar en una línia de recerca dedicada a l’estudi de “Sistemes de monitorització de variables climàtiques i de nutrició per millorar el cicle productiu de les roses”, i el Dr. Jordi Cruz té previst col·laborar en una línia de recerca dedicada a la “Transformació digital i sociocultural de les PYMES a través de processos d’apropiació i innovació tecnològica en el sector agrícola”.

En acabar la formació, va tenir lloc la primera reunió del Grup de Recerca del curs. Entre d’altres, es van explicar els Objectius de Recerca, en el marc del pla Estratègic triennal del centre.

Participació en la Xarxa CYTED REDTPI4

La darrera setmana del mes de juliol els Drs. Miquel Àngel Amer i en Jordi Cruz van participar en la primera trobada d’investigadors del projecte REDTPI4 finançat per la xarxa CYTED. Aquest projecte té per objectiu desenvolupar sistemes de monitoratge de processos de forma “on-line” mitjançant sensors de baix cost i basats en l’internet de les coses (IoT).

Visita dels Drs. Miquel Angel Amer i en Jordi Cruz a la Universitat Salesiana de Cuenca (l’Equador).
Xerrades impartides durant la visita.

La trobada va tenir lloc a la Universitat Salesiana de Cuenca (l’Equador) i van participar investigadors de diversos països (entre ells, Colòmbia, el Salvador, Nicaragua, Brasil i l’Equador). Durant els dies d’estada, els investigadors van fer una presentació de les respectives àrees de coneixement i expertesa per tal de trobar propostes de col·laboració dins de la temàtica. A més, van participar en dos seminaris formatius: un d’introducció a la internet de les coses (impartit pel Prof. Carlos Bran) i un altre d’introducció a la Quimiometria (impartit pel Prof. Jordi Cruz). Cal afegir que el Prof. Jordi Cruz és el coordinador d’aquest projecte dins de l’estat espanyol, amb el que convidem a qualsevol professor/a o alumnat interessat en la matèria a parlar amb ell per tal d’estudiar la possibilitat d’unir-s’hi.

Participació en el European Congress on Molecular Magnets (ECMM)

La Dra. Elena Bartolomé va assistir al 8è Congrés Europeu sobre Magnetisme Molecular (ECMM) celebrat en el convent dels Jacobins a Rennes (França), durant la primera setmana de juliol. Aquest congrés havia estat ajornat un any a causa de la pandèmia.

L’Elena va presentar un pòster sobre l’estudi del “Magnetisme d’un compost de coordinació molecular 8RE-CP” capaç de coordinar fins a 8 ions de terres rares diferents, realitzat en col·laboració amb el Dr. J.Giner de l’ICMAB.

Congrés ECMM celebrat a Rennes (França). Pòster presentat per la Dra. E. Bartolomé (EUSS) sobre el “Magnetisme d’un compost de coordinació de 8 terres rares”.

A més, es van presentar dos treballs sobre “Materials 2D magnètics i luminescents: des de la química de superfície fins a la síntesi de multigrams” i un pòster sobre la “Funcionalització de superfícies amb complexos Schiff-base luminescents i magnètics”, en col·laboració amb la Dra. C. Sañudo i en G. Gabarró, de la Universitat de Barcelona.

Contribucions als treballs “Materials 2D magnètics i luminescents”, presentat per la Dra. C. Sañudo, i “Funcionalització de superfícies amb complexos Schiff-base magnètics i luminescents”, presentat per en Guillem Gabarró (UB).

Publicació a la revista AUTOMATICA and INFORMATICS

El professor Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article a la revista AUTOMATICA and INFORMATICS, titulat “A Comparative Evaluation of the Predictive Ability of PLS and RBF ANN Calibration Techniques Applied to SW-NIR Meat Data”. Aquest treball ha estat fruit de la investigació d’en Jordi amb els Químics de la Bulgarian Academy of Sciences.

En aquest estudi s’han comparat els mètodes quimiomètrics lineals i no lineals. Els espectres de transmitància de mostres de carn de porc es van registrar mitjançant Short Wave-Near Infrared Spectroscopy (SW-NIR) (850 nm-1.050 nm).

S’han seleccionat el Partial Least Squares Regresion (PLSR) i Radial Basis Functions Neural Networks (RBF NN) per tal de determinar el contingut d’humitat i greix.

La raó per utilitzar RBF ANN és ​​la no linealitat significativa que s’exhibeix entre els espectres i el contingut de greix i humitat.

Figura 1. Els espectres NIR i els espectres preprocessats: MSC, SNV i D1+SNV del conjunt de dades de calibratge.

S’han combinat PLSR i RBF NN amb arquitectura diferent amb diferents tècniques de pretractaments de dades com la Primera Derivada (D1), Standard Normal Variate (SNV), Multiplicative Signal Correction (MSC) i les combinacions de MSC i SNV amb primera derivada. 

Els pretractaments òptims per humitat han estat MSC per a la humitat, i la combinació de D1 i SNV per al greix.

Per PLSR, els valors RMSEP  utilitzant MSC amb un 2,3% (PLSR) i un 1,3% (NN) per a la determinació de la humitat.

Figura 2. Gràfic predit versus nominal per a la determinació òptima d’humitat PLS (MSC). Gràfic predit versus nominal per a la determinació òptima d’humitat RBF ANN (MSC). EJCR i gràfic de residuals per a dos models.

En el cas de la determinació del greix PLSR emprant la combinació de SNV i D1, es va obtenir uns valors de RMSEP  de 1,7% (PLSR) i un 0,7% (NN).

Els valors d’error de predicció per a xarxes neuronals són millors que pels obtinguts amb PLSR, però l’aplicació d’aquests mètodes és costosa i la millora predictiva respecte els mètodes PLSR no és significativa per apostar per un canvi a mètodes no lineals. 

Figura 3. Gràfic predit versus nominal per a la determinació òptima de greix PLS (D1+ SNV). Gràfic predit versus nominal per a la determinació òptima de greix  RBF ANN (D1+ SNV). EJCR i gràfic de residuals per a dos models.

Aquests resultats de predicció fan el PLSR i l’espectroscòpia SW-NIR idònies a implementar en el control de la qualitat en la indústria càrnica.