L’EUSS amplia el seu professorat amb doctorat

El professor Xavier Gallardo ja és doctor des del passat divendres 4 de desembre, amb la qualificació d’Excel·lent, després de defensar la seva tesi doctoral “Inteligencia competitiva para la innovación en PyMEs. Identificación de factores clave”, a l’aula 28.8 de l’ETSEIB, al campus sud UPC.P1880394

La seva tesi doctoral està emmarcada dins del programa de doctorat: Projectes d’Innovació Tecnològica en l’Enginyeria de Producte i Procés, i ha estat dirigida i co-dirigida pels doctors Joaquim Lloveras i Eva Ortoll, respectivament.P1880435

Jordi Cruz guanya el Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB

El Dr. Jordi Cruz, professor de la EUSS, acaba de ser guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB per la seva tesi titulada: “Desenvolupament de noves metodologies d’espectroscòpia NIR en aplicacions industrials. Estudi i aplicació de tècniques d’imatge química (NIR-CI)”, en el camp de la química analítica.30_PremiExtraordinari-JCruz

El Dr. Cruz va rebre el premi en un acte celebrat el 19 de Novembre a la Casa de la Convalescència.

Nova doctora al claustre de l’EUSS

El passat dilluns 22 de juny la professora María del Rocío Bonilla Quijada va defensar davant de tribunal la seva tesi doctoral “El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009)”. El seu director ha estat el Dr. Joan Ripoll Alcón, dins de l’àrea de coneixement d’Economia internacional, i va presidir el seu tribunal el Dr. Juan F. Corona.IMG-20150622-WA0006

La nova doctora per la UAO, és llicenciada en Economía per la UB des del 1996, i imparteix les assignatures de “Gestió del canvi i de l’equip humà” i “Macroeconomia” a l’EUSS.

“Píndoles de Recerca”, una nova forma de divulgar la investigació dels docents entre els alumnes

Aquesta tercera setmana d’abril de 2015 s’han posat en marxa les “Píndoles de Recerca”, una nova iniciativa per donar a conèixer als estudiants de l’EUSS la investigació que fan els seus professors.

13_PildoraRecerca_RGamez_Abril2015

La “Píndola” consisteix en una breu presentació d’un tema concret de Recerca que es fa durant la classe, en el marc d’una assignatura relacionada amb la matèria. En aquest cas, el professor Ricard Gámez va explicar la seva recerca de tesi sobre “l’estudi de la Interacció mecànica entre xapa de acer punxonada i formigó en lloses mixtes” a l’assignatura de Resistència de Materials.

El professor Llorenç Servera és un nou doctor a l’EUSS

El 18 de Desembre de 2014 el professor Llorenç Servera va defensar la seva Tesi Doctoral a la UB, amb el títol: Elements de captació i emmagatzematge d’energies residuals del medi.

08_Tesi_LlorencServera_2014

New materials for energy storage. Carbon nanofibers decorated with MnO2 used in electrode supercap

 

Aquesta tesi tracta de fer una aportació, des del punt de vista de la nanotecnologia, al disseny dels elements per l’aprofitament de l’energia residual present en l’ambient principalment en forma tèrmica, cinètica o solar per produir energia elèctrica i emmagatzemar-la, focalitzant l’actuació en el disseny electrònic, en la recerca de noves formes d’emmagatzematge d’energia elèctrica i en demostrar amb casos pràctics, la seva viabilitat tècnica. Pel que fa al emmagatzematge elèctric s’ha desenvolupat una nova tècnica per implementar supercondensadors amb materials nanoestructurats.